Sidst opdateret af .

Adfærdsterapipakke til hunde

Adfærdsterapipakke til hunde

Adfærdsterapipakke til hunde
Adfærdsterapipakke til hunde,

så de kan af med deres forbi for bla. fyrværkeri, der er i denne pakke en CD som indeholder fyrværkeri skud regn og torden, så ligger der en DVD i, som indeholder film med lyd af fyrværkeri og torden, da hundene oftest bliver bange ved de meget store lysglimt efter fulgt af et brag, og da man her i Danmark kun må fyre nytårs krudt af i en begrænset periode, så er denne DVD et rigtig godt valg. Man skal huske på, at hunde bliver påvirket at dens tre sanser, høre sansen, lugte sansen og syns sansen, med dvd’en og cd’en der arbejder vi med syns sansen og høre sansen, lugte sansen kan jeg ikke hjælpe med.

Hele adfærdsteparipakken koster 299 kr.

plus porto der udgør 25 kr., for dette beløb for man en behandlings cd hvor der er torden og lyn – skud – fyrværkeri, komplet vejledning medfølger, så får man en dvd, som indholder det samme, altså fyrværkeri og torden/lyn, det anbefales at der er en adfærds behandler ind over, da man kan gøre stor skade, vis man går forkert frem.

Adfærdsterapipakke til hunde

Betal med MobilePay

mit nummer er 50 48 49 59 i alt 324 kr for Adfærdsterapipakke til hunde, det er inkl. porto.

Husk at vis du betaler med mobil pay, så sms din adresse, så jeg ved hvor jeg skal sende Adfærdsterapipakke til hunde hen.

Adfærdsterapipakke til hunde

Betal med Swipp

mit nummer er 50 48 49 59 i alt 324 kr for Adfærdsterapipakke til hunde, det er inkl. porto.

Husk at vis du betaler med Swipp, så sms din adresse, så jeg ved hvor jeg skal sende Adfærdsterapipakke til hunde hen

Vejledning til behandlings DVD og CD

Introduktion

Hvad er angst?

Hvad er en lydfobi?

Sådan kan du se, at hunden er angst?

Anvendelse af behandlings DVD og CD

Hvad er en fobi?

Hvilke lyde medfører oftest en fobi hos hunde?

Betydningen af miljøet

Lyde der er på Cd’en (Kik bagsiden af cover)
Søg professionel hjælp

Forfatteroplysninger

Kontakt oplysninger
Introduktion

Formålet med denne induktion

er at beskrive, hvad angst er samt at forklare forskellen mellem angst og en fobi. induktion forklarer yderligere, hvordan fobier opstår og hvordan de kan behandles. Vigtigst er dog, at den giver dig mulighed for at vurdere graden af din hunds problem, så du kan få det bedste ud af denne CD og DVD ,Per Kaarup håber at igennem denne Terapipakke gør at din hund slipper for at få problemer med lyde/ eller lys glimt,

Første del af en behandling starter med lyd Cd’en,

når hunden er tilvendt til disse lyde, så kan man begynde at bruge Dvd’en, i et behandling forløb, er der tre ting der gør sig gældende hos hunde, høre sansen her bruger man lyd cd’en, se det, her bruger man Dvd’en, og den sidste sans er lugte sansen, den kan jeg ikke hjælpe med, her er man nød til selv at få fat i noget fyrværkeri, aftal et behandling forløb med din adfærdsbehandler, den form for behandling kalder jeg 3 steps behandling, da den er delt op i 3 forskellige ting, som man arbejder med en ting af gangen, for at man til sidst kæder dem sammen, når hunden er klar til det.

Hvad er angst ?

Angst er en normal følelse, som er med til at beskytte os imod farer. Den forbereder kroppen til at reagere mod en reel fare og til at undgå eller modstå en potentiel trussel. Uden denne følelse ville dyr ikke overleve i en fjendtlig verden, da de dermed ville være sårbare over for trusler fra oplevelser, situationer og individer. Vi bruger angsten til at sikre vores overlevelse i dagligdagen og når følelsen holdes inden for normalområdet, begrænser den os ikke på nogen måde. Angsten er med til at sikre, at vi tager vigtige beslutninger, der kan være med til at redde vores liv. Vi er ikke begrænset af vores angst, og vi kan vælge bevidst at se bort fra denne følelse, når det er nødvendigt.

Lydfobi

Lydfobier kan simpelt og præcist defineres som angst for fyrværkeri, tordenvejr, skud og alle mulige andre lyde lige fra støvsugeren til havemandens rumsterer udenfor.
Hvad der er mere vanskeligt at forstå er, hvorfor hunden bliver så ”sindssyg”. Mange hunde får svære traumer, og en del går i chok. Ved at bruge denne cd, fra hunden bliver født, og derefter spille den en gang imellem, skulde den gerne hjælpe hunden til vende sig til lydene, og ikke blive skræmt mere.
Ofte reagerer hvalpen ikke, men det efterfølgende år, efter at hunden er blevet kønsmoden, så kan der pludselig forekomme ubehagelige overraskelser!! Der er ingen tvivl om, at det trods alt er bedre at forebygge end at helbrede.

Udover det er en god aktivering for både hund og ejer

, kan man altså også trinvist tilpasse hunden til vores larmende verden. ”En optimalt aktiveret og stimuleret positivt socialiseret hund, er en tilfreds harmonisk hund”. Man kan ikke eliminere fobier ved simpel kirurgi eller ved ren medicinsk behandling.

Som hundeejer er det første trin,

at man må erkende overfor sig selv, at høje lyde som f.eks. skud, kan skræmme, selv den tilsyneladende mest harmoniske hund. Herudover skal man være opmærksom på at alder, køn, race ikke er umiddelbare faktorer – men kan godt være det – der har indflydelse på fobien, og den underliggende angst. Faktum er at mange af de lyde vore kæledyr er angste overfor, ganske enkelt er for høje eller for lave til at det menneskelige øre er i stand til at opfatte det.
behandlings lyd Cd’en og Dvd’en kan derfor tilbyde dig og din hund at forebygge eller afhjælpe ubehag overfor fyrværkeri, torden eller skud og i stedet lære, hvordan lyde faktisk kan være dejligt for alle parter.

Vejledning i brugen af Dvd’en

Dvd’en skal man først bruge efter man har brugt behandlings Cden, når man skal bruge Dvd’en så opnår man det bedste resultat jo større skærm man bruger, dette skyldes at det nu er høre og syn sanserne hunde vil bruge, og jo større skærm Dvd’en bliver vis på, jo større effekt vil det give.

Dvd’en er optage Digital 5.1,

det vil sige at 5 højtaler kan køre samtid, for at hunden ikke kan sted bestemme hvor lyden kommer fra, det anbefales at man bruge dette ekstra lyd spor, for at komme så tæt på virkeligheden som muligt. Der er også lagt ekstra lydspor ind, så der hele tiden er baggrunds lyde på

Se først Dvd’en igennem uden hunde,

så du får et indtryk af dens indhold, spil den første gang for hunde i fuld dagslys, når hunden er upåvirket af denne afspilning, så kan man gå over til at afspille Dvd’en i mørke, husk under hele forløbet at beskæftige din hund med noget den godt kan lide, det kunne være en bold som den er særlig glad for, eller samarbejdes øvelser.
Denne form er det tættes man kan komme på virkeligheden, men hunden mangler dog stadig lugte sansen, her er det stadig min opvisning at man også skal prøve med rigtig fyrværkeri når loven tillader det.

Dvd’en starter stille op,

det er vigtig at man støtter sin hund, ved at give den noget den gerne vil have, under hele afspilningen af Dvd’en, start med lyden er skruet ned, og skru lidt mere op, for hver gang du afspiller dvd’en. Dvd’en skal man først bruge efter man har brugt behandlings cd’en, når man skal bruge Dvd’en så opnår man det bedste resultat jo større skærm man bruger, dette skyldes at det nu er høre og syn sanserne hunde vil bruge, og jo større skærm Dvd’en vis på, jo større effekt vil det give. Dvd’en er optage Dual stereo, det vil sige at 4 højtaler kan køre samtid, for at hunden ikke kan sted bestemme hvor lyden kommer fra, det anbefales at man bruge dette ekstra lyd spor, for at komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Se først Dvd’en igennem uden hunde,

så du får et indtryk af dens indhold, spil den første gang for hunde i fuld dagslys, når hunden er upåvirket af denne afspilning, så kan man gå over til at afspille Dvd’en i mørke, husk under hele forløbet at beskæftige din hund med noget den godt kan lide, det kunne være en bold som den er særlig glad for, eller samarbejdes øvelser. Denne form er det tættes man kan komme på virkeligheden, men hunden mangler dog stadig lugte sansen, her er det stadig min opvisning at man også skal prøve med rigtig fyrværkeri når loven tillader det.

Vejledning i brugen af lyd Cd’en

1.Du skal starte afspilningen af Cd’en så tilpas lavt, at hunden ikke bliver påvirket af lydene.
2. Når Cd’en spiller, skal du sørge for at beskæftige hunden med noget, der afleder dens opmærksomhed og noget den finder behageligt. Det kunne være at søge efter godbidder eller et bestemt legetøj. Du kan også lave samarbejdsøvelser, som hunden synes om

3. Ros hunden, når den er upåvirket.

Reagerer hunden på lyden, så skru lidt ned for lydstyrken og ignorer den, så hunden ikke opfatter lyden som farlig, Afled dens opmærksomhed med eksempelvis samarbejdsøvelser og gentag indtil hunden ikke længere reagerer på lyden.
4. Træn kun korte sekvenser op til 5 min i begyndelsen, derefter lidt længer, når man kan se at det ikke påvirker hunden mere.

5. Træn gerne flere gange dagligt.

6.Reagerer hunden ikke efter et par afspilninger, kan lydstyrken gradvis øges en smule, dog hele tiden under grænsen for, hvad hunden finder ubehageligt.
7. Arbejder hunden uforstyrret videre eller reagerer den kun en lille smule, men arbejder videre, gør da intet. Reagerer hunden på lyden så ignorer den eller afled dens opmærksomhed med samarbejdsøvelser. Gentag indtil hunden ikke længere reagerer på lyden.

8.Hvis hunden ikke lader sig aflede

og hunden er synligt påvirket, er styrken for høj og skal dæmpes indtil hunden igen kan afledes og ikke længere reagerer. (Hvis dette ikke lykkes, skal du stoppe træningen og søge professionel hjælp, da man kan gøre mere skade en gavn.
9. Fortsæt den gradvise træning dagligt, indtil lyden kan afspilles i et naturligt højt leje, uden at hunden er påvirket, dette skal man forsætte med, ind til hunde ikke lade sig påvirke at lydende, man må forvente at dette godt kan strække sig over flere måneder, kommer dog lidt an på hvor stor hundes forbi er for de pågældende lyde.
10.

Husk,

at træningen skal udvides med realistiske lyd og lyspåvirkninger. For at opnå et godt resultat, er det nødvendigt, at træne med rigtigt fyrværkeri/DVD senere i træningsforløbet. Først i dagslys derefter fyrværkeriet i mørke. Her er det en god ide at bruge Dvd’en,
Hvad er en fobi ?

I modsætning til angst

er en fobi ikke med til at hjælpe en person eller et dyr til at overleve.
En fobi er tillært og er langtfra med til at garantere en hunds sikkerhed, den kan tilmed være stressende, irrationel og lammende. Som illustration kan
nævnes, at en person (eller dyr) med en naturlig angst for biler ikke vil krydse
gaden, når der er tæt trafik, mens en person med en fobi for biler, ikke vil nærme sig gaden overhovedet. At krydse gaden, selv når trafikken er inden for hørevidde vil være udelukket for dem.
I stedet for at beskytte individet imod farer, er en fobi med til at begrænse
deltagelsen i normale aktiviteter og kan i værste fald være med til hindre hunden i at nyde livet.

Hvilke lyde medfører oftest en fobi hos hunde ?

Lyd universet som hunde lever i, er fuldstændigt forskelligt fra vores.
Hunde kan registrere lyde, som er meget svagere og med højere frekvens, end
vi mennesker kan.

Ting som for os lyder svage eller ufarlige

kan forekomme forfærdelige for en hund. Eksempler på lyde som hunde kan udvikle en fobi over for hverdagsting, som vi ikke betragter som farlige.
Husholdningsmaskiner: Støvsugeren, opvaskemaskinen, tørre-tumbleren, mikroovnen, græsslåmaskinen og hårtørreren. Trafik, Fly, tog og biler. Naturlige fænomener: Tordenvejr og kraftigt regnvejr.
Menneskelige aktiviteter: Fyrværkeri, høj musik, pistolskud

Betydningen af miljøet

Miljøet spiller en afgørende rolle i udviklingen af angst og fobier hos hunde.
Vi forventer alle, at opvæksten i et fjendtligt miljø eller traumatiske oplevelser
vil medføre frygtsomhed, men hvad vi nødvendigvis ikke er opmærksomme på
er, at isolation og manglende oplevelser tillige er potentielle risikofaktorer i udviklingen af angstadfærd. Unge hunde har behov for at lære, hvad der er normalt og acceptabelt i den verden, de færdes i.

Det er generelt anerkendt,

at oplevelser under de første uger af hvalpes opvækst er afgørende. I forlængelse af socialisering til andre hvalpe, dyr og mennesker skal hvalpe introduceres til et varieret udbud af oplevelser og situationer.
Tidlig introduktion til hele spektret af lyde, som er tilstede i en voksen hunds liv er meget vigtigt. I tidsrummet fra 3.-16. Leve uge er hvalpe meget nysgerrige efter, hvad der
foregår omkring dem. De tilvænnes ekstremt hurtigt til nye ting, stort set uden at vise tegn på frygt eller angst. Tidsrummet er derfor ideelt til at lære hvalpe/hunde, at nye og udfordrende begivenheder ikke udgør en trussel for dem. Ved gradvist at introducere hvalpe/hunden til et udvidet repertoire af lyde ved en høje lyde. Dermed er der mindre tilbøjelighed til, at de udvikler en fobi.Adfærdsterapipakke til hunde kan hjælpe på disse problemer

Adfærdsterapipakke til hunde :

Sådan kan du se, at hunden er angst
Hunden kan vise, at den er angst, ved at den ryster, gemmer sig, søger kontakt med dig eller går rastløst rundt. Nogle hunde vil desuden gø. Ved stærk angst trækker hunden desuden vejret meget hurtigt og savler, en ellers renlig hund kan finde på at få pludselig afføring eller tisse inde for i huset. Har hunden har været angst i lang tid, kan dens afføring blive tynd. En angst hund vil normalt ikke tage føde til sig.

Hunden kan være så optaget af sin angst,

at den ikke lystrer, men virker meget fjern, når du beder den om at gøre simple ting. Og ofte vil den ikke uden for en dør, men helst side tæt op af sine mennesker, eller gemme sig i en krog, der hvor den føler sig mest sikkert i huset.
Søg professionel hjælp

Adfærdsterapipakke til hunde,

Lydfobier er et seriøst problem,

som kan indvirke på din hunds livskvalitet. De vil ikke blive bedre med tiden og det er vigtigt at starte behandlingen så tidligt i forløbet som muligt. Din dyrlæge bør være den første du kontakter for at rådføre dig omkring din hunds helbred, inklusiv adfærd.

Dyrlægen vil være i stand til at rådgive dig omkring medicinsk behandling

, og hvis dyrlægen ikke kan hjælpe dig med adfærdsbehandlingen, kan hun/han henvise dig til en adfærdsspecialist for yderligere støtte og rådgivning, så er man det mindste i tvivl så skal man kun bruge denne cd OG dvd som hjælpe værktøj, Per Kaarup kan på ingen måde drages til ansvar for hvordan hunden vil modtage denne lyd cd og DVD, det er Per Kaarups opfattelse at disse lyde på ingen måde skader hunden, såfremt man går frem som beskrevet i denne folder.

Er man det mindste i tvivl,

så kontakt en adfærdsspecialist ,Adfærdsterapipakke til hunde her skal man vide hvad man gør, ellers kan gøre mere skade en gavn.vi anbefaler også at man altid bruger en adfærdsspecialist når man arbejder med denne adfærdsterapipakke.

Forfatteroplysninger:

Kontakt oplysning vedr.Adfærdsterapipakke til hunde
Per Kaarup

Vejledning til behandlings DVD og CD

Adfærdsterapipakke til hunde, EN HJÆLP TIL DIN HUND

Print Friendly, PDF & Email
Share