hunde cd Vejledning

Sidst opdateret af .

hunde cd Vejledning læs den her

hunde cd Vejledning
Formålet med denne induktion er at beskrive,

hvad angst er

samt at forklare forskellen mellem angst og en fobi. induktion forklarer yderligere, hvordan fobier opstår og hvordan de kan behandles. Vigtigst er dog, at den giver dig mulighed for at vurdere graden af din hunds problem, så du kan få det bedste ud af denne CD ,Per kaarup håber at igennem denne cd gør at din hund slipper for at få problemer med lyde, eller af hvalpene bliver klædt på til den store verden.

hunde cd Vejledning hvordan arbejder man med cd’en

Start med at få et indtryk at Cd’ens indhold. Før du afspiller Cd’en for hunden,så skal hunden være lettere fysisk træt og afslappet. Sørg for at du kan arbejde uforstyrret med hunden i mindst ca.5-10 min. Undlad at fodre hunden lige inden du går i gang, så du har mulighed for at bruge godbidder som belønning.

1.

Du skal starte afspilningen af Cd’en så tilpas lavt, at hunden ikke bliver påvirket af lydene.

2

. Når Cd’en spiller, skal du sørge for at beskæftige hunden med noget, der afleder dens opmærksomhed og noget den finder behageligt. Det kunne være at søge efter godbidder eller et bestemt legetøj. Du kan også lave samarbejdsøvelser, som hunden synes om

3.

Ros hunden, når den er upåvirket. Reagerer hunden på lyden, så skru lidt ned for lydstyrken og ignorer den, så hunden ikke opfatter lyden som farlig, Afled dens opmærksomhed med eksempelvis samarbejdsøvelser og gentag indtil hunden ikke længere reagerer på lyden.

4.

Træn kun korte sekvenser op til 5 min i begyndelsen, derefter lidt længer, når man kan se at det ikke påvirker hunden mere.

5.

Træn gerne flere gange dagligt.

6.

Reagerer hunden ikke efter et par afspilninger, kan lydstyrken gradvis øges en smule, dog hele tiden under grænsen for, hvad hunden finder ubehageligt.

7.

Arbejder hunden uforstyrret videre eller reagerer den kun en lille smule, men arbejder videre, gør da intet. Reagerer hunden på lyden så ignorer den eller afled dens opmærksomhed med samarbejdsøvelser. Gentag indtil hunden ikke længere reagerer på lyden.

8.

Hvis hunden ikke lader sig aflede og hunden er synligt påvirket, er styrken for høj og skal dæmpes indtil hunden igen kan afledes og ikke længere reagerer. (Hvis dette ikke lykkes, skal du stoppe træningen og søge professionel hjælp, da man kan gøre mere skade en gavn.

9.

Fortsæt den gradvise træning dagligt, indtil lyden kan afspilles i et naturligt højt leje, uden at hunden er påvirket, dette skal man forsætte med, ind til hunde ikke lade sig påvirke at lydende, man må forvente at dette godt kan strække sig over flere måneder, kommer dog lidt an på hvor stor hundes forbi er for de pågældende lyde.

10.

Husk, at træningen skal udvides med realistiske lyd og lyspåvirkninger. For at opnå et godt resultat, er det nødvendigt, at træne med rigtigt fyrværkeri/DVD senere i træningsforløbet. Først i dagslys derefter fyrværkeriet i mørke. Her er det en god ide at bruge Dvd’en, da man kun må skyde fyrværkeri af i en bestemt periode her i Danmark, Dvd’en kan findes på www.kaarups.dk

hunde cd Vejledning : Hvad er angst ?

Angst er en normal følelse, som er med til at beskytte os imod fare. Den forbereder kroppen til at reagere mod en reel fare og til at undgå en potentiel trussel. Det er det der gør at hunden lige pludselige tager flugt uden denne følelse ville hunden ikke overleve i en fjendtlig verden,

da de ville være sårbare over for trusler eller oplevelser

, situationer. Vi bruger angsten til at sikre vores overlevelse i dagligdagen og når følelsen holdes inden for normalområdet, begrænser den os ikke på nogen måde.
Angsten er med til at sikre, at vi og vores hunde tager vigtige beslutninger, der kan være med til at redde vores liv. Vi er ikke begrænset af vores angst, og vi kan vælge bevidst at se bort fra denne følelse, når det er nødvendigt.

Sådan kan du se, at hunden er angst

Hunden kan vise, at den er angst, ved at den ryster, gemmer sig, søger kontakt med dig eller går rastløst rundt. Nogle hunde vil desuden gø. Ved stærk angst trækker hunden desuden vejret meget hurtigt og savler, en ellers renlig hund kan finde på at få pludselig afføring eller tisse inde for i huset.

Har hunden har været angst i lang tid

, kan dens afføring blive tynd. En angst hund vil normalt ikke tage føde til sig. Hunden kan være så optaget af sin angst, at den ikke lystrer, men virker meget fjern, når du beder den om at gøre simple ting. Og ofte vil den ikke uden for en dør, men helst side tæt op af sine mennesker, eller gemme sig i en krog, der hvor den føler sig mest sikkert i huset.

hunde cd Vejledning : Lydfobi

Lydfobier kan præcist defineres som angst for fyrværkeri, tordenvejr, skud og alle mulige andre lyde lige fra støvsugeren til havemandens rumsterer udenfor, eller postbuddet.
Hvad der er mere vanskeligt at forstå er, hvorfor hunden bliver så ”sindssyg”.

Mange hunde får svære traumer

, og en del går i chok. Ved at bruge denne cd, fra hunden bliver født, og derefter spille den en gang imellem, skulde den gerne hjælpe hunden til at vende sig til lydene, og ikke blive skræmt mere.

Ofte reagerer hvalpen ikke

, men det efterfølgende år, efter at hunden er blevet kønsmoden, så kan der pludselig forekomme ubehagelige overraskelser!! Der er ingen tvivl om, at det trods alt er bedre at forebygge end at helbrede. Udover det er en god aktivering for både hund og ejer, kan man altså også trinvist tilpasse hunden til vores larmende verden. ”En optimalt aktiveret og

stimuleret positivt socialiseret hund

, er en tilfreds harmonisk hund”. Man kan ikke eliminere fobier ved simpel kirurgi eller ved ren medicinsk behandling.
Som hundeejer er det første trin, at man må erkende overfor sig selv, at høje lyde som f.eks. skud, kan skræmme, selv den tilsyneladende mest harmoniske hund. Herudover skal man være opmærksom på at alder, køn, race ikke er umiddelbare faktorer – men kan godt være det – der har indflydelse på fobien, og den underliggende angst.

Faktum

er at mange af de lyde vore kæledyr er angste overfor, ganske enkelt er for høje eller for lave til at det menneskelige øre er i stand til at opfatte det. kaarups cd’er kan derfor tilbyde dig og din hund at forebygge eller afhjælpe ubehag overfor fyrværkeri andre lyde og i stedet lære, hvordan lyde faktisk kan være dejligt for alle parter. Denne vejledning passer til alle lyd

hunde cd Vejledning : Hvornår er angst et problem ?

Det er helt normalt at blive angst, når man præsenteres for noget potentielt farligt, men det kan blive et problem, når objektet, personen eller situationen, Som fremkalder angsten reelt er ganske harmløst. I disse situationer er Angsten ude af proportioner og har ikke længere nogen biologisk funktion. Den beskytter os ikke længere og er tilmed med til at begrænse os i vores udfoldelser.

Vi vil klassificere denne angst

, som abnorm og betragter den som Et problem. Dette lyder enkelt, men mange af de angstreaktioner som hunde udvikler i forbindelse med, er ting som vi mennesker tager for givet Som værende normale. Dette problem skulle denne cd gerne være med til at løse.
En angst hund kan være farlig, da de ofte bider når de ikke kan finder en anden udvej, så føler hunden sig presset op i et hjørne, og så sker uheldet

hunde cd Vejledning : Hvad er en fobi ?

I modsætning til angst er en fobi ikke med til at hjælpe en person eller en hund Til at overleve. En fobi er tillært og er langtfra med til at garantere en hunds sikkerhed, den kan tilmed være stressende, irrationel og lammende. Som illustration kan nævnes, at en person eller hund med en naturlig angst for biler ikke vil krydse gaden, når der er tæt trafik, mens en person med en fobi for biler, ikke vil Nærme sig gaden overhovedet.

At krydse gaden

, selv når trafikken er inden for Hørevidde vil være udelukket for dem. I stedet for at beskytte individet imod farer, er en fobi med til at begrænse deltagelsen i normale aktiviteter og kan i værste fald være med til at hindre hunden i at nyde livet.

vi kender begrebet hos os mennesker

, hvor vi kender en som ikke vil flyve med flyver, det kunne også være en person som ikke kan bruge en elevator, så disse problemer kan vores hunde også have, og alle der kender en person der har denne forbi, ved at det ikke er noget man gør for sjovt skyld, så kan vi hjælpe vores hunde, med dette problem, så skal vi gøre det. Hvilke lyde medfører oftest en fobi hos hunde?
Lyduniverset som hunde lever i, er fuldstændigt forskelligt fra vores.

Hunde kan registrere lyde

, som er meget svagere og med højere frekvens, end vi mennesker kan. Ting som for os lyder svage eller ufarlige kan forekomme forfærdelige for en hund. Eksempler på lyde som hunde kan udvikle en fobi over for hverdagsting, Som vi ikke betragter som farlige.

Husholdningsmaskiner menneske skabt :

Støvsugeren, opvaskemaskinen, tørre-tumbleren, mikroovnen, græsslåmaskinen og hårtørreren. Trafik, Fly, tog og biler, knallert.

Naturlige fænomener :

Tordenvejr og kraftigt regnvejr.

Menneskelige aktiviteter :

Fyrværkeri, høj musik, pistolskud, stor folke mængde

hunde cd Vejledning : Betydningen af miljøet

Miljøet spiller en afgørende rolle i udviklingen af angst og fobier hos hunde. Vi forventer alle, at opvæksten i et fjendtligt miljø eller traumatiske oplevelser vil medføre frygtsomhed, men hvad vi nødvendigvis ikke er opmærksomme på er, at isolation og manglende oplevelser tillige er potentielle risikofaktorer i udviklingen af angstadfærd.

Unge hunde har behov for at lære

, hvad der er normalt og acceptabelt i den verden, de færdes i. Det er generelt anerkendt, at oplevelser under de første uger af hvalpes opvækst er afgørende. I forlængelse af socialisering til andre hvalpe, dyr og mennesker skal hvalpe introduceres til et varieret udbud af oplevelser og situationer. Tidlig introduktion til hele spektret af lyde, som er tilstedet i en voksen hunds liv er meget vigtigt.

I tidsrummet fra 3.-12. Leve uge

er hvalpe meget nysgerrige efter, hvad der foregår omkring dem. De tilvænnes ekstremt hurtigt til nye ting, stort set uden at vise tegn på frygt eller angst. Tidsrummet er derfor ideelt til at lære hvalpe, at nye og udfordrende begivenheder ikke udgør en trussel for dem. Ved gradvist at introducere hvalpe til et udvidet repertoire af lyde ved en gradvist forøget volumen op til hvalpe er 12 uger, vil man sikre, at hvalpe bliver mindre lydhør til lydene i omgivelserne. Hvalpe vil ligeledes lære at ignorere irrelevante lyde, når de bliver voksne hunde.

Det er umuligt at garantere, at en hund ikke vil udsættes for en traumatisk oplevelse på et tidspunkt i dens liv

Derfor er det af afgørende betydning, at opfostre hvalpe i et miljø, der forbereder dem til at være tolerante over for høje lyde. Dermed er der mindre tilbøjelighed til, at de udvikler en fobi. Dette punkt er op til mange opdrætter at gøre noget ved, de har hvalpene i de første 8 uger at en hvalps liv, det er her den størst prægning af hvalpene skal ske, her lægger den hele basis pakken til den voksne liv, selvfølge kan man rette op på nogle at tingende , men det vil tage meget længer tid, en vis opdrætter havde lagt det rigtige stykke arbejde i deres opdræt,

det pålægger en god opdrætter

at sætte hvalpe køberne ind i træning forløbet til hvalpen bliver køns modnet, disse målsætninger er mine egne begreber, som man kan være enig i, eller syntes er noget bras, det må man selv vurdere.

hunde cd Vejledning : Hvordan anvendes en lyd CD ?

hunde cd Vejledning, fordele med en CD er, at den kan anvendes indenfor i huset, hvor hunden føler sig mest sikker. cd’en giver dig ligeledes kontrol med, hvornår din hund skal opleve lydene, hvilket er umuligt med uforudsigelige lyde. Derudover gør den dig mere afslappet, da du kontrollerer, hvornår lydene kommer. cd’en er specialfremstillet til at hunde vende sig til de lyde der findes i den store verden mest effektivt.

Hunde med angst i forbindelse med fyrværkeri reagerer ofte på både skrig,

hyl, hvin og ikke kun ”bang” fra fyrværkeriet. Hunde, der er bange i tordenvejr, kan også reagere på lyden fra regn eller hagl. cd’en inkluderer derfor ikke alene et lydspor med et komplet fyrværkeri, tordenvejr eller anden fobisk begivenhed.
Tjek listen med lydspor på coveret, for at se, hvad denne CD indeholder. Der vil være 10 sekunder mellem lydende. Afspil cd’en ved denne volumen i 5-10 minutter flere gange om dagen. Når du er sikker på, at din hund har accepteret denne volumen og den ikke viser tegn på reaktion ved lyden, kan du langsomt øge volumen og dernæst gentage processen. Du skal vælge den næste volumen ved at gentage proceduren

Næste stadie i behandlingen/tilvendingen består i at afspille cd’en i baggrunden på et meget lavt niveau,

mens din hund er beskæftiget med noget den godt kan lide – for eksempel at lege eller spise. Du skal tænde for cd’en ved den laveste volumen, som fremkalder en genkendelse Lige så snart du hører lydene, skal du give din hund
maden eller begynde legen. Hvis din hund bliver ved med at spise eller lege skal du lade Cden være tændt, men hvis hunden reagerer på lydene, er du gået for hurtigt frem. Idet din hund stopper med at spise eller lege, skal du slukke for Cden.

Formålet er at forbinde lydene med noget rart,

hvorved de i sig selv opfattes som behagelige. Dette kan også forgå udenfor i haven og eventuelt på gaden, hvis du bruger en transportabel Cd-afspiller. Det er vigtig at flytte højtalerne for hver gang man spiller Cden, så hunde eller hvalpen ikke finder ud hvor lyden kommer fra, da de ellers hurtig finde en rytme i lydene, og så får behandlingen ikke den tilsigt som var påtænkt.

Det er vigtigt, at din hund lærer,

at lyde er en acceptabel del af livet og den skal derfor opleve, at de ikke påvirker dig som floklederen. Når du begynder på at bruge cd’en udenfor hjemmet, kan det hjælpe at have nogle godbidder med og kun gå en kort distance, før du stopper op og tilbyder din hund en godbid, mens Cd’en spiller i baggrunden. Lige så snart din hund har fået sin godbid, skal du slukke for Cd-afspilleren og gå hjem. Dette medvirker til, at din hund kommer tættere på dig og du har hermed lettere ved at få kontrol over den, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Cd’en er en praktisk måde at gøre dette let på,

men det hjælper også, hvis du indstiller musikanlægget, så det er lettere for dig at gå i gang med træningen. Jo mindre besværligt, jo nemmere bliver det at passe træningen ind i dagligdagen. Det er vigtig at flytte højtalerne for hver gang man spiller Cden, så hunde eller hvalpen ikke finder ud hvor lyden kommer fra, der er også vigtig at ikke afspille lyden i samme række følge, så hunden finder en rytme i lydende, så hjælper Cden ikke.

hunde cd Vejledning : Søg professionel hjælp

Lydfobier er et seriøst problem, som kan indvirke på din hunds livskvalitet. Det vil ikke blive bedre med tiden og det er vigtigt at starte behandlingen så tidligt i forløbet som muligt. Din dyrlæge/adfærds behandler bør være den første du kontakter for at rådføre dig omkring din hunds helbred, inklusiv adfærd. Dyrlægen eller adfærds behandleren vil være i stand til at rådgive dig omkring medicinsk behandling/adfærds behandling, og hvis dyrlægen ikke kan hjælpe dig med adfærdsbehandlingen, kan hun/han henvise dig til en adfærdsspecialist for yderligere støtte og rådgivning, så er man det mindste i tvivl så skal man kontakte sin dyrlæge,

Per kaarup har kun lavet denne cd som hjælpe værktøj,

og kan på ingen måde drages til ansvar for hvordan hunde vil modtage disse lyde, Kennelkaarup har brugt denne cd til sine egen hunde/hvalpe, og her har det hjulpet, og det er Per kaarups opfattelse at disse lyde på ingen måde skader hunden, såfremt man går frem som beskrevet i denne hunde cd Vejledning.

Man skal påregne at en hund der har forbi

, ikke bare går væk, fordi man har spillet lyd Cd’en et par gange, det er noget der tager tid, og man må påregne ca. 3 måneders arbejde, måske noget hurtigere, måske langsommere, det er et spørgsmål hvor dybt fobien ligger i hunden, og det er vigtig at understrege, at er man det mindste usikker på om man gør det rigtige, så kontakt jeres dyrlæge eller adfærds behandler, følger i de anvisninger der er beskrevet i dette indlæg, så skulle i gerne kunne klare det selv, men det er klogt at have en adfærds behandler på side linjen.

hunde cd Vejledning : Sådan bruger jeg lyd Cd’en

Før man starter er det meget vigtig at man har prøvet at spille Cd’en for sin tæve, for er hun bange for nogle af lydende, så fortæller hun gennem disse signaler at hvalpene de også skal være bange, og så gør man større skade en gavn, så skal man ikke bruge lyd Cd’en, så inden tæve skal føde, skal man lige tjekke hvad tæven siger til Cd’en.

Det er vigtig at flytte højtalerne for hver gang man spiller Cd’en,

så hunde eller hvalpen ikke finder ud hvor lyden kommer fra, der er også vigtig at ikke afspille lyden i samme række følge, så hunden/hvalpene ikke finder en rytme i lydende, så hjælper Cd’en ikke.

Jeg bruger selv lyd Cd’en i mit opdræt,

jeg starter med at spille Cd’en når hvalpene er 3 uger gamle, derefter spiller jeg Cd’en 1-2 gange om dagen, lige til de nye ejer kommer og henter deres nye familie medlem, de for så en CD med hjem, hvor jeg anbefaler dem at spille 3-4 gange på en uge, til hvalpen er 16 uger gammel, derefter en gang om md, dog op til Nytårs aften, er det en god ide, at starte lidt før, med fyrværkeri lydende, så er er min erfaring at selve nytårs aften, der er de lige glad med hvor meget der bliver skudt af.

Forfatteroplysninger :

Lavet af
Per Kaarup

hunde cd Vejledning er et hjælpe værktøj, er man i tvivl, så kontakt en adfærds behandler, hunde cd Vejledning beskriver frem gangs måde man arbejder med cd’en, men om det er den rette løsning for din hund, kan man ikke vide

Følg os på Facebook

Læs hunde cd Vejledning igennem før du begynder en behandling af din hund

Print Friendly, PDF & Email
Share